Token Satış Modellerini Analiz Etmek-Vitalik Buterin (Türkçe Çeviri)

Giriş

Başlangıç sondur, girdi çıktıdır ve en nihayetinde nasıl başladıysan öyle bir sürecin içerisine girer ve başladığınla başarını ölçebileceğin sonuçlar alırsın.

Kaynak: https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/56971531164995224175788138874401708723688909867475733173460512489750896050177

Token Satış Modellerini Analiz Etmek-Vitalik Buterin

MSC ICO Chart
Ethereum ICO
BAT ICO

Sorunu Belirleme

Moving forward

Tek turlu satışlar bile iyi mi?

İkilemlerden Çıkmak

--

--

👋Blockchain Geliştiricileri Topluluğu 💪0xcoinG araştırır, öğrenir, geliştirir / Fikirler ve kodlar dünyayı değiştirir 👉 Platform: https://linktr.ee/coing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
coinG

👋Blockchain Geliştiricileri Topluluğu 💪0xcoinG araştırır, öğrenir, geliştirir / Fikirler ve kodlar dünyayı değiştirir 👉 Platform: https://linktr.ee/coing