Sorumluluk Olarak Kontrol-Vitalik Buterin (Türkçe Çeviri)

Regulation and Decentralization

Sorumluluk Olarak Kontrol

İnternet tabanlı hizmetler ve uygulamalarla ilgili düzenleyici ve yasal ortam, son on yılda önemli ölçüde değişti. Büyük ölçekli sosyal ağ platformları 2000'lerde ilk kez popüler hale geldiğinde, toplu veri toplamaya yönelik genel tutum esasen “neden olmasın?” idi. Bu, Mark Zuckerberg’in mahremiyet çağının sona erdiğini söylediği ve Eric Schmidt’in “Eğer kimsenin bilmesini istemediğin bir şey varsa, belki de en başta yapmamalısın.” diye savunduğu dönemdi. Ve şunu tartışmaları onlar için kişisel bir anlam ifade ediyordu: Başkaları hakkında elde edebileceğiniz her veri parçası sizin için potansiyel bir makine öğrenimi avantajıydı, her bir kısıtlama bir zayıflıktı ve eğer bu verilere bir şey olursa, maliyetler nispeten küçüktü. On yıl sonra ise işler çok farklı.

--

--

👋Blockchain Geliştiricileri Topluluğu 💪0xcoinG araştırır, öğrenir, geliştirir / Fikirler ve kodlar dünyayı değiştirir 👉 Platform: https://linktr.ee/coing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
coinG

👋Blockchain Geliştiricileri Topluluğu 💪0xcoinG araştırır, öğrenir, geliştirir / Fikirler ve kodlar dünyayı değiştirir 👉 Platform: https://linktr.ee/coing