Blockchain ile Tuttuğunuz Takımı Yönetin: PSG ve JUV Token (FTO)

JUV&PSG Token

Problem&Çözüm

Chiliz
Socios

Nasıl Çalışıyor?

ERC-20
  • Ethereum’un, açık kaynaklı geliştirme ruhuna sahip olması
  • Ethereum, geliştiricilerin dApps, merkeziyetsiz otonom organizasyonlar ve akıllı sözleşmeler oluşturabilmesi için eksiksiz bir araç seti sunmaktadır
  • Ethereum ve Solidity’nin (akıllı sözleşmelerin kodlandığı yazılım dili) çok iyi kurulmuş ve aktif bir topluluğa sahip olması
  • Diğer Blockchain uygulamaları ile karşılaştırıldığında, vaatleri yerine getirebilen ve aktif binlerce uygulamayı çalıştıran kanıtlanmış bir teknoloji olması
  • Zengin dApp uygulamalarının geliştirilmesini sağlayan Turing complete smart contract betik dili ile birlikte geliyor olması
  • Truffle veya Open Zepplin gibi kaliteyi ve güvenliği yukarıya taşıyan araçlara sahip olgun bir ekosistem olması
  • Etherum teknolojisinin farklı konsensus algoritmalarına izin veriyor olması (Proof or stake, work, authority)
  • Ethereum’un yol haritasının farklı çalışma modellerinin önünü açıyor olması
  • Etherem’un Enterprise Ethereum Alliance gibi yapılarıyla topluluklarını bir çatı altında toplaması ve aktif benimseyenlerin fikir birliğine güvenerek hareket etmeleri
Chiliz/ERC-20

Bizi Takip Et, Bize Katıl:

https://twitter.com/coingeciyomu

--

--

👋Blockchain Geliştiricileri Topluluğu 💪0xcoinG araştırır, öğrenir, geliştirir / Fikirler ve kodlar dünyayı değiştirir 👉 Platform: https://linktr.ee/coing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
coinG

👋Blockchain Geliştiricileri Topluluğu 💪0xcoinG araştırır, öğrenir, geliştirir / Fikirler ve kodlar dünyayı değiştirir 👉 Platform: https://linktr.ee/coing