Adaleti (veya topluluk duyarlılığını, veya eğlenceyi) sağlamak için piyasanın altında kalan fiyatlardan satış yapmanın alternatifleri-Vitalik Buterin (Türkçe Çeviri)-2021 Ağustos 22

Giriş

Kaynak: https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/56971531164995224175788138874401708723688909867475733173460512489750896050177

Piyasayı dengeleyen fiyatların altında satış yapmak, büyük verimsizliklere ve negatif dışsallıklara sahiptir

BAT satışındaki en pahalı işlem, 580.000 gwei’lik bir işlemdi ve alıcı satışa dahil olmak için 6.600 dolarlık bir ücret ödedi.
Ve bu en büyüğü bile değil; bazı NFT satışları, gaz fiyatlarında 2000 gwei’ye kadar çıkan ani artışlar yarattı.

Peki satıcılar neden bazen piyasa fiyatının altında satarlar?

Bazı daha ilginç çözümler

Konferans biletleri için eğlenceli bir hafif gri şapka taktiği, piyasa fiyatından satılan havuzu “sponsorlukların” en alt katmanı olarak gizlemektir. Sponsor panosunda bir sürü insanın yüzü olabilir, ama… belki iyi mi? Ne de olsa EthCC, sponsor yönetim kurulunda John Lilic’in yüzü vardı!

Olası soruların cevapları

--

--

👋Blockchain Geliştiricileri Topluluğu 💪0xcoinG araştırır, öğrenir, geliştirir / Fikirler ve kodlar dünyayı değiştirir 👉 Platform: https://linktr.ee/coing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
coinG

👋Blockchain Geliştiricileri Topluluğu 💪0xcoinG araştırır, öğrenir, geliştirir / Fikirler ve kodlar dünyayı değiştirir 👉 Platform: https://linktr.ee/coing